SLATE

PIPES

SIDING

FIBER-CEMENT PLATES

TILE

Строительство завода в городе Кызыл-Кия Баткенской области

КАНТ ТШП Кыргызстандын түштүгүндөгү жаңы өндүрүүчү линиянын курулушуна даярдоо этапын аяктады.

21 февральда Баткен облусунун Кызыл-Кыя шаарында келечектеги шифер (ХЦТ-листтер) өндүрүүчү заводдун “мезгил капсуласын” фундаментке салтанаттык салуу аземи өттү.

Завод курулушунун аяктоосу 2019-жылдын 3-кварталына пландаштырылган. Жаңы линия жылына 3 миллиондон ашык шифердин лисстерин өндүрөт жана облуска жаңы 130 жумушчу орундар түзүп берет. Линиянын иштеши шиферди региондун тургундарына жеткиликтүү кылат жана Өзбекстанга жана Тажикстанга мүмкүнчүлүк түзүлөт.

Ишчарада акционер Танвир Афтаб, Башкы директор Санжар Капаров, Баткен облусундагы Өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү Абиш Халмурзаев, Кызыл-Кыя шаарынын мэри Эрмекбай Топчубаев жана аксакалдар катышышты.

Кант ТШП – мезгил сыноосунан өткөн ишеничтүү чатыр!

КАНТ ТШП ЗАВЕРШИЛ ЭТАП ПОДГОТОВКИ К СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ НА ЮГЕ КЫРГЫЗСТАНА.

21 февраля в городе Кызыл-Кие Баткенской области состоялась торжественная церемония закладка «капсулы времени» в фундамент будущего завода по производству шифера (ХЦВ-листов).

Строительство завода планируется завершить в 3 квартале 2019 года. Новая линия будет производить более 3 млн. листов шифера в год и создаст 130 новых рабочих мест для области. Запуск линии позволит сделать шифер более доступным для жителей южного региона Кыргызстана, а также экспортировать продукцию в Узбекистан и Таджикистан.

На мероприятии приняли участие акционер Танвир Афтаб, Генеральный директор Кант ТШП Санжар Капаров, Полпред Правительства в Баткенской области Абиш Халмурзаев, мэр города Кызыл-Кия Эрмекбай Топчубаев и аксакалы города.

Кант ТШП - надежная кровля, проверенная временем!

 

  • Products

    We have a large range of products go to catalog and rate

  • Where to buy?

    We have a large range of products go to catalog and rate